Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Korøvelse «Måltrostene»

DATO: hver torsdag fra 12. mars 2020 til 2. april 2020 kl. 17:30–18:20
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

Korøvelsene holdes inntil videre på Skype! Ta kontakt med linde.mothes@kirken.tromso.no for å få link.

«Måltrostene» er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Hver torsdag er det korøvelse med sang og lek  i underetasjen på Tromsdalen kirke, og to ganger i halvåret synger koret på en gudstjeneste. Dirigent er kantor Linde Mothes. Alle barn som har lyst til å delta er velkommen!