Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ dåp og nattverd

DATO: 23. juni 2019 kl. 11:00–12:15
STED: Ishavskatedralen / Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste!

Liturg: Jill S. Kjølaas.

Kantor: Linde Mothes.

Offer til MF vitenskapelig høyskole (tidligere Menighetsfakultetet).

 

Kirkekaffe etter gudstjeneste! Velkommen!