Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ dåp og nattverd

DATO: 16. juni 2019 kl. 11:00–12:15
STED: Ishavskatedralen / Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste!

Liturg: Stine Walmsnes.

Kantor: Paul Gunnar Staff.

Offer til Ramfjord kirkeforening.

 

Kirkekaffe etter gudstjeneste! Velkommen!