Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ 150 års jubileum av Landstads salmebok

DATO: 9. juni 2019 kl. 11:00–12:20
STED: Ishavskatedralen / Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes

Offer til KFUK-KFUM Troms krets

Gudstjeneste er en del av feiring av 150 års jubileum av Landstads salmebok, og vi kommer til å synge salmer også fra Landstads salmebok.

Ta gjerne med den gamle salmeboken hvis du har en!

 

Kirkekaffe etter gudstjeneste! Velkommen!