Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Påskenattsmesse – Fra mørke til lys!

DATO: 20. april 2019 kl. 23:00–00:30
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Fra mørke til lys!

Påskenattsgudstjeneste med nattverd.

Vi har mange med oss i gudstjeneste:

Sokneprest May Line Angell.

Prostiprest Jens Jovik.

Kantor Linde Mothes.

Kateket Cathrine Kjeldsberg.

Konfirmanter.

Kirketjener Mogens Olsen.

Flere frivillige.

 

Velkommen!