Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Palmesøndagens gudstjeneste

DATO: 14. april 2019 kl. 11:00–12:15
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Høymesse med dåp og nattverd.

Sokneprest May Line Angell.

Kantor Linde Mothes.

 

Kirkekaffe etter gudstjeneste. Velkommen!