Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ dåp og nattverd

DATO: 31. mars 2019 kl. 11:00–12:20
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prostiprest Jens Jovik.

Kantor:

Offer til Ramfjord kirkeforening.