Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste m/ dåp og nattverd

DATO: 17. mars 2019 kl. 11:00–12:20
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Sokneprest May Line Angell. Prostiprest Jens Jovik.

Kantor: Kristian Paulsen.

Offer til Kirkens SOS Nord-Hålogaland.

 

Markering av Kvenfolkets dag.