Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ dåp og nattverd

DATO: 10. mars 2019 kl. 11:00–12:20
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prostiprest Jens Jovik.

Kantor Linde Mothes.

Offer til Blå Kors bosenter Tromsdalen.

Velkommen til kirkekaffe etter gudstjeneste!

 

OBS! Menighetsmøte i forbindelse med kirkekaffen.

Sak: Endring av antall medlemmer i menighetsrådet. Jfr. Kirkelovens §§ 6 og 10.