Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse m/ nattverd

DATO: 3. mars 2019 kl. 11:00–12:20
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes

Offer til Stiftelsen kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.