Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med 1920-liturgi, skrifte og nattverd

DATO: 13. januar 2019 kl. 11:00–12:30
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Høymesse m/skrifte og nattverd.

Kapellan i domkirken Sindre Hasselknippe. Kantor Linde Mothes.

Offer til NMS Midt-Østen (misjonsprosjekt).