Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe for dem som lever med en sorg

DATO: den 18. september. hvert år fra 18. september 2018 til 11. desember 2018 kl. 11:00–12:30
STED: Menighetshuset, Hans Nilsensveg 41
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Dette er en samtalegruppe, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang på nedsiden, dvs. mot Otium) annenhver tirsdag kl. 1100. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.