Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe for dem som har mistet noen som sto dem nær

DATO: den 12. september. hvert år fra 12. september 2018 til 12. desember 2018 kl. 19:00–20:30
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Dette er en samtalegruppe, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra øversiden) annenhver onsdag kl. 1900. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.

Gruppen ledes av Randi Brenn Skjærvik

Oppstart onsdag 12. september 2018