Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe for etterlatte ved selvmord

DATO: den 19. september. hvert år fra 19. september 2018 til 19. desember 2018 kl. 19:00–20:30
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Dette er en samtalegruppe, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra øversiden) annenhver onsdag kl. 1900. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.

Gruppen ledes av Mette Auglend

Oppstart onsdag 19. september 2018