Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Bakerste rom

DATO: 31. mai 2018 kl. 19:00–21:30
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Diakonalt arbeid, Gudstjeneste

Tema: Pinsens gaver

Kafeen er åpen fra kl. 1900-2130.

Gudstjeneste m. bønnevandring og nattverd fra kl. 2000

Soknediakon Vigdis I. Mellem, prostiprest Leif Nordahl og organist Ane Rypdal