Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste – Lys Våken

DATO: 2. desember 2018 kl. 11:00–12:20
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Menighetens 11-åringer deltar

Tenning av julegranen på kirkebakken rett  etter gudstjenesten. Kirkekaffe deretter.