Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 10. januar. hvert år fra 10. januar 2018 til 13. juni 2018 kl. 18:00–20:30
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Sorggrupper for dem som har mistet noen som sto dem nær. Dette er en samtalegruppe – et fristed å komme til – der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver onsdag kl. 1800. Påmelding til soknediakon Vigdis Iren Mellem, tlf. 970 31 104.