Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Orgelmesse Bachs Clavierübung del III

DATO: 1. november 2017 kl. 18:00–21:00
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Konsert

Som en del av programmet under TIK (Tromsø internasjonale kirkefestival), vil Linde Mothes spille Johann Sebastian Bachs «Orgelmesse» på det flotte orgelet fra Grönlund orgelfabrikk i Sverige. Vi skal høre musikk av Johann Sebastian Bach, som har skrev da han var Thomaskantor i Leipzig.

Bach kalte bare sin orgelmesse for  «Dritter Teil der Clavierübung» (Tredje del av klaverøvelsen), og den består av forskjellige katekisme- og andre salmer for orgel. Bak klaverøvelsene finnes noen av hans mest fremragende komposisjoner med mye symbolikk om det religiøse innholdet.

Orgelmessen ble offentliggjort i 1739, og rammen er Preludium og Fuge i Ess-dur. Preludiet er skrevet som Overture, og Fugen har tre temaer, som skal vise Den Hellige treenighet.

De  første to koralene er kyrie og gloria. Deretter følger bearbeidelsen av de seks koralene, som Martin Luther har skrevet  som hoveddeler til sin katekisme (dvs. de ti bud, trosbekjennelsen, Fader vår, dåp, bot og nattverd). Således former alle komposisjonene en her gudstjeneste med preludium, kyrie, gloria, credo m.m.

Alle disse koralene finnes også i  Den norske kirkes tradisjon. De skal synges av publikum før orgelbearbeidelsen spilles.

Det vil bli en introduksjon av sogneprest May Line Angell.  Kantor Linde Mothes spiller. Motes er utdannet kirkemusiker  i Dresden og Weimar (Tyskland), samt i Frankrike (Paris). Hun har arbeidet som kirkemusiker i Berlin, og som høyskoledosent i orgel og korledelse i Halle og Dresden. Hun setter stor pris på mangfoldet som yrket som orgelmusiker tar med seg, og har spilt en mengde konserter både i Europa og Kina. Linde Mothes har også arbeidet som kordirigent i mange år, og har fremført en rekke korkonserter – både a capella og oratorier.

 

Pris: NOK 200 (studenter 100). Billetter kan kjøpes i døren