Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste – Lys Våken

DATO: 3. desember 2017 kl. 11:00–12:10
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Vidar Nes Mygland

Kantor: Linde Mothes

Menighetens 11-åringer deltar

Tenning av julegranen på kirkebakken rett  etter gudstjenesten. Kirkekaffe deretter.