Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 16. april 2017 kl. 11:00–12:20
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

TV-overført gudstjeneste. Menigheten bes møte opp senest kl. 1045!

TenSing synger

Prester: Sogneprest May Line Angell og biskop Olav Øygard