Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 11. januar. hvert år fra 11. januar 2017 til 14. juni 2017 kl. 19:00
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Sorggrupper for dem som har mistet noen som sto dem nær. Dette er en samtalegruppe – et fristed å komme til – der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver onsdag kl. 1900. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.