Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 13. august 2017 kl. 11:00–12:20
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Vidar Nes Mygland

Første lesetekst: Salme 32,1-11

Andre lesetekst: 1 Pet 3,8-13

Prekentekst: Luk 5,27-32