Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste – Lys våken

DATO: 27. november 2016 kl. 11:00–12:10
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes

Menighetens 11-åringer deltar

Tenning av julegranen på kirkebakken rett etter gudstjenesten. Kirkekaffe etterpå.