Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 20. januar. hvert år fra 20. januar 2016 til 8. juni 2016 kl. 19:00–21:30
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

I samarbeid med LEVE har vi sorggrupper for etterlatte etter selvmord. Dette er en samtalegruppe, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra øversiden) annenhver onsdag kl. 1900. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.