Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 13. januar. hvert år fra 13. januar 2016 til 15. juni 2016 kl. 19:00–21:30
STED: Menighetshuset, Hans Nilsensvei 41
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Sorggrupper for dem som har mistet noen som sto dem nær. Dette er en samtalegruppe, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver onsdag kl. 1900. Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.