Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Barnekoret «Måltrostene»

DATO: hver torsdag fra 7. januar 2016 til 26. mai 2016 kl. 17:30–18:20
STED: Underetasjen Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

«Måltrostene» er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Hver torsdag er det korøvelse med sang og lek  i underetasjen på Tromsdalen kirke, og to ganger i halvåret synger koret på en gudstjeneste. Dirigent er kantor Linde Mothes. Alle barn som har lyst til å delta er velkommen!