Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Barnekoret «Nattergalene»

DATO: hver onsdag fra 8. januar 2014 til 28. mai 2014 kl. 14:15–15:00
STED: Underetasjen på Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

«Nattergalene» er et kor for litt større barn, målgruppen er 10-14 år. Koret synger en blanding av kirkelige og verdslige sanger, og deltar på en gudstjeneste i halvåret. Hver onsdag kl. 1415-1500 er det korøvelse i underetasjen på Tromsdalen kirke.