Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Barnekoret «Måltrostene»

DATO: hver torsdag fra 9. januar 2014 til 15. mai 2014 kl. 17:30–18:25
STED: Menighetssalen i Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

«Måltrostene» er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Hver torsdag er det korøvelse med sang og lek  i underetasjen på Tromsdalen kirke, og to ganger i halvåret synger koret på en gudstjeneste. Dirigent er kantor Linde Mothes.