Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 26. august. hvert år fra 26. august 2015 til 16. desember 2015 kl. 19:00–21:00
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Et «fristed» og et sted å snakke og lufte tanker. Et møtested for mennesker som har mistet noen som sto dem nær. Påmelding til sognediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104 eller send e-post til vigdis.mellem@kirken.tromso.no