Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorggruppe

DATO: den 2. september. hvert år fra 2. september 2015 til 16. desember 2015 kl. 19:00–21:00
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

Sorggruppe for mennesker som har opplevd at noen som sto dem nær har tatt sitt eget liv. Her kan en treffe andre i samme eller lignende situasjon, og snakke sammen og bearbeide følelser. I samarbeid med LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord). Oppmøte annenhver onsdag. Påmelding til sognediakon Vigdis Mellem, tlf. tlf. 970 31 104.