Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp

DATO: 22. mars 2015 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes

Vi tar avskjed med prostiprest Gunnhild Svalastog, som har begynt i ny stilling som studentprest.

Tromsdalen kirkes barnekor, «Nattergalene», og barnekor fra Hammerfest kirke synger.