Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Aftensang og lystenning i forb. m. verdensdagen for selvmordsforebygging

DATO: 9. september 2014 kl. 19:00–20:30
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Diakonalt arbeid, Gudstjeneste, Menigheten

VERDENSDAGEN for SELVMORDSFOREBYGGING

 

* Koret Aurora Borealis synger

* Dikt v/ leder i LEVE Troms Ruth Eili Ruud

* Lystenning – bønnevandring

* Prest Jan-Torry Jensen, kateket Cathrine Kjeldsberg,

    kantor Linde Mothes, kirketjener Mogens Olsen

* Bakerste Rom – kaffe/kaker – rom for samtale

                                    VELKOMMEN!