Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Diakonalt arbeid

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår, og ta gjerne kontakt med sognediakon Vigdis Mellem tlf. 970 31 104 eller vigdis.mellem@kirken.tromso.no om det er noe du kan tenke deg å delta på. Vi trenger også flere frivillige medarbeidere til de ulike tiltakene.

 

Bakerste rom

Bakerste rom er et møtested i kirka. Vi starter med kafe og sosialt samvær bakerst i kirka, med utsikt mot brua og øya. Så settes «døra på gløtt», og man kan fortsette inn i kirkerommet for videre program. Kvelden avsluttes med kafe. Det holdes ofte på torsdager – så følg med på annonsering. Tidspunktet er  kl. 1900.

 

 

Forbønnstjeneste

En gruppe på ca. 30 personer tilbyr bønneomsorg for dem som ønsker forbønn, og disse ber alene hjemme hos seg selv. Ta enten kontakt med diakonen som formidler ønsker, eller legg en lapp i forbønnskassen like ved inngangsdøren i kirken.

 

Game up

Dette er et internasjonalt forskningsprosjekt i samarbeid med NORUT m.fl. Annenhver fredag kl. 1100 møtes pensjonister til lunsj og trim. Trimmen varer i to timer, og vi bruker dataspill, der målet er å styrke balansen, slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

Game up har nå en pause, men skal etter planen  starte opp igjen. Følg med på annonsering.

 

Mandagstreff

Mandagstreffet er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og middag. Treffene finner sted på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver mandag kl. 1100-1430. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det.

 

«Sorgen og gleden»

Dette er et tilbud for folk som har lyst til å komme seg ut på tur, og til dem som har «stoppet opp» i livet på grunn av sykdom eller bærer på sorg. Annenhver onsdag møtes vi på snuplassen øverst oppe i Turistvegen kl. 1045, og etter noen ord for dagen går vi sammen opp til lavvuen, der kaffen står klar kl. 1130. Alle tar med nistepakke og kopp, og klær og fottøy etter værforbehold. Dette er et møtested som vi skaper undervegs, med samtale og dagens tema rundt gruva.

Game up har nå en pause, men skal etter planen  starte opp igjen. Følg med på annonsering.

 

Sorggrupper

Vi har tre typer sorggrupper:  En for dem som har mistet en som sto dem nær – men denne gruppen er for tiden fulltegnet. Vi har også en for etterlatte etter selvmord.  De to første møtes  annenhver onsdag kl. 1900.Første halvår 2017 møtes førstnevnte gruppe i partallsuker, og sistnevnte i oddetallsuker. I samarbeid med Domkirken menighet har vi dessuten en gruppe vi har kalt  «Lever du med sorg», som er ment å være en gruppe for mennesker som lever med  enten ny sorg, gammel sorg eller  uforløst sorg.  Denne gruppen møtes annenhver tirsdag. Alle gruppene er  samtalegrupper, et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppene møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden). Påmelding til soknediakon Vigdis Mellem, tlf. 970 31 104.

 

Torsdagstreff

Torsdagstreff er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og middag. Treffene finner sted på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden)   annenhver torsdag kl. 1030-1430. I 2017 finner treffene sted i oddetallsuker. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det.